YURT DIŞI BAŞVURU

En az altı aylık oturma izni olmayan yabancıların çalışma izni almak için kullanacağı başvuru şekli yurt dışı başvurusudur.

Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.

Yabancıları çalıştırmak ve yabancılar da Ülkemizde çalışmak için durumuna uygun şekilde Çalışma Bakanlığına yurtiçi veya yurtdışından başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı başvurularda elektronik imza ve kep hesabı zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır.

Çalışma izni başvurusu yetkisiz yapılamaz. Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçin.

Yurt dışı başvurusu için lütfen bizi arayın.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Yurt Dışı Başvuru süreci;

1-İş sözleşmesi: Yabancı ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi.

2-TC Temsilciliği; Yabancı bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur.  Aldığı 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirir.

3- İş Yeri Kaydı; Bu referans numarasıyla birlikte İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturulur. (e-imza Bilgi Teknolojileri Kurumundan veya yetkilendirdiği kurumlardan temin edilir.)

4- Başvuru; İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, “Başvuru Yap” menüsüne girer “Yurt Dışı Başvuru” sekmesinden referans numarasını, istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. e-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Başvurunun değerlendirme süreci “Başvuru Takip Menüsü”nden takip edilir.

5- Harç ve değerli kağıt bedeli; Başvurunun Çalışma Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde işverene veya yetkili aracı kuruma bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

6- Çalışma Vizesi: Harç ve değerli kağıt bedeli yatırılması ardından, yabancı başvuruda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek  vize ücreti  ödenerek çalışma vizesi alınır.

7- Çalışma izni kartı; Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile işverenin işyeri adresine gönderilir.

8-  Sigortalı işe giriş bildirgesi; İşveren, yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır.

(Sigorta primlerinde esas alınacak tutar yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamaz.)

Böylece yabancının S.G.K kaydı yapılır.

9-  Yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 20 gün içinde, ayrıca nüfus idaresine adres kaydını yaptırması gereklidir.

Yurt dışı başvurusu için lütfen bizi arayın.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

YURT DIŞI BAŞVURU İSTENEN BELGELER

Yabancı personel için:

•İş sözleşmesi

•Yabancıya ait biyometrik vesikalık fotoğraf

•Pasaport

•Diploma

İşveren için :

•Vergi levhası

•Ticaret sicil gazetesi

•İşyeri bilançosu

•İşyeri faaliyet belgesi

•Ön izin belgesi (Yabancı, sağlık meslek mensubu ise Sağlık Bakanlığından; eğitim meslek mensubu ise Milli Eğitim Bakanlığından, ön izin belgesi alınır.)

Çalışma izni uzatma başvuruları yurtiçi başvuru süreci ile aynı şekilde yapılır.

Kamu Kurum ve kuruluşları gerekli gördüğü hallerde ek bilgi veya belge isteyebilmektedir.

Güncel bilgi ve belgeler için lütfen bizi arayın.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.