ULUSLARARASI KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Uluslar arası koruma başvuru sahibi veya şartlı mülteci yabancılar için yapılacak çalışma izni başvurusu, uluslararası koruma başvuru tarihinden itibaren 6 ay sonra yapılabilir.

Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi yabancıların kimlik belgeleri çalışma izni yerine geçer, ayrıca çalışma izni almalarına gerek yoktur.

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan uluslararası koruma başvuru sahibi ve şartlı mülteci yabancılar (çalışma izni almalarına gerek olmaksızın) kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden çalışma izni muafiyet formu alarak çalışabilirler.

Yabancıları çalıştırmak ve yabancılar da Ülkemizde çalışmak için durumuna uygun şekilde Çalışma Bakanlığına yurtiçi veya yurtdışından başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı başvurularda elektronik imza ve kep hesabı zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır.

Çalışma izini başvurusu yetkisiz yapılamaz. Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçin.

Uluslararası koruma altında bulunan Yabancı Başvurusu için lütfen bizimle iletişime geçin.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Uluslararası koruma altında bulunan Yabancılar İçin Başvuru süreci;

1-İş sözleşmesi: uluslararası koruma altında bulunan Yabancı ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi. Yabancıya ödenecek ücret en az asgari ücret tutarı kadar olmak zorundadır.

2-İş yeri Kaydı; İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturulur. (e-imza Bilgi Teknolojileri Kurumundan veya yetkilendirdiği kurumlardan temin edilir.)

3- Başvuru; İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, “Başvuru Yap” menüsüne girer “Uluslar arası Koruma” sekmesinden istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. e-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Başvurunun değerlendirme süreci “ Başvuru Takip Menüsü”nden takip edilir.

4- Harç ve değerli kağıt bedeli; Başvurunun Çalışma Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde işverene veya yetkili aracı kuruma bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

5- Çalışma izni kartı; uluslararası koruma altında bulunan yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile işverenin işyeri adresine gönderilir. Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mültecilere verilen çalışma izni, ikamet izni yerine geçmez.

6- sigortalı işe giriş bildirgesi; İşveren, uluslararası koruma altında bulunan yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır.

(Sigorta primlerinde esas alınacak tutar uluslararası koruma altında bulunan yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamaz.)

Böylece yabancının S.G.K kaydı yapılır.

7- Çalışma izni alınan uluslararası koruma altında bulunan yabancının ayrıca nüfus idaresinden adres kaydı yapılır.

ULUSLARARASI KORUMA ALTINDA BULUNAN YABANCI İÇİN BAŞVURU İSTENEN BELGELER

Uluslararası koruma altında bulunan Yabancı İçin:

•İş sözleşmesi

•Yabancıya ait biyometrik vesikalık fotoğraf

•Pasaport

•Diploma

İşveren için :

•Vergi levhası

•Ticaret sicil gazetesi

•İşyeri bilançosu

•İşyeri faaliyet belgesi

•Ön izin belgesi (Yabancı, sağlık meslek mensubu ise Sağlık Bakanlığından; eğitim meslek mensubu ise Milli Eğitim Bakanlığından, ön izin belgesi alınır.)

Çalışma izni uzatma başvuruları yurtiçi başvuru süreci ile aynı şekilde yapılır.

Kamu Kurum ve kuruluşları gerekli gördüğü hallerde ek bilgi veya belge isteyebilmektedir.

Güncel bilgi ve belgeler için lütfen bizi arayın.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.