Süreli Çalışma İzni

İş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla yabancılara belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.

Daha sonra yapılacak süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Ancak, farklı bir işveren yanında çalışılacak ise ilk başvuru gibi değerlendirilir.

Work Permit For A Definite Period Of Time: Foreigners are granted a valid working permit for up to one year on the first application, provided that they work in a specific workplace or in a workplace of the same workplace.

 If the extension application is evaluated positively, foreigners can be granted up to two years for the first extension application and up to three years for the next extension application, depending on the same employer.