GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Yabancı işçi, Geçici koruma kimlik belgesi  ve yabancı kimlik numarasına sahip olmalıdır.

En az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti veya çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.

Geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu Yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Türkiye’de çalışmak isteyen geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar ile geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı çalıştırmak isteyen firmaların yabancılar için çalışma izni alınması gereklidir.

Mevsimlik ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar kayıtlı oldukları ildeki çalışma ve İş Kurumundan çalışma izni muafiyet formu alarak çalışabilirler.

Yabancıları çalıştırmak ve yabancılar da Ülkemizde çalışmak için durumuna uygun şekilde Çalışma Bakanlığına yurtiçi veya yurtdışından başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı başvurularda elektronik imza ve kep hesabı zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır.

Çalışma izini başvurusu yetkisiz yapılamaz. Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçin.

Geçici koruma sağlanan yabancı Başvurusu için lütfen bizimle iletişime geçin.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Başvuru süreci;

1-İş sözleşmesi: geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu Yabancı ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi. Yabancıya ödenecek ücret en az asgari ücret tutarı kadar olmak zorundadır.

2-İş yeri Kaydı; İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturulur. (e-imza Bilgi Teknolojileri Kurumundan veya yetkilendirdiği kurumlardan temin edilir.)

3- Başvuru; İşveren veya yetkilendirilmiş e-bildirge kullanıcısı, “Başvuru Yap” menüsüne girer “Geçici Koruma” sekmesinden istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. e-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Başvurunun değerlendirme süreci “ Başvuru Takip Menüsü”nden takip edilir.

4- Harç ve değerli kağıt bedeli; Başvurunun Çalışma Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde işverene veya yetkili aracı kuruma bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

5- Çalışma izni kartı; geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile işverenin işyeri adresine gönderilir. Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni ikamet izni yerine geçmez.

6- Sigortalı işe giriş bildirgesi; İşveren, geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır.

(Sigorta primlerinde esas alınacak tutar geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamaz.)

Böylece yabancının S.G.K kaydı yapılır.

6- Çalışma izni alınan geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancının ayrıca nüfus idaresinden adres kaydı yapılır.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYE UYRUKLU YABANCI İÇİN BAŞVURU İSTENEN BELGELER

Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Yabancı İçin:

•İş sözleşmesi

•Yabancıya ait biyometrik vesikalık fotoğraf

•Pasaport

•Diploma

İşveren için :

•Vergi levhası

•Ticaret sicil gazetesi

•İşyeri bilançosu

•İşyeri faaliyet belgesi

•Ön izin belgesi (Yabancı, sağlık meslek mensubu ise Sağlık Bakanlığından; eğitim meslek mensubu ise Milli Eğitim Bakanlığından, ön izin belgesi alınır.)

Çalışma izni uzatma başvuruları yurtiçi başvuru süreci ile aynı şekilde yapılır.

Kamu Kurum ve kuruluşları gerekli gördüğü hallerde ek bilgi veya belge isteyebilmektedir.

Güncel bilgi ve belgeler için lütfen bizi arayın.

Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Yabancılarla ilgili bilgi için lütfen bizi arayın.

Linkte yer alan formu doldurmanız durumunda sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.