DEPORT (SINIR DIŞI KARARI)

Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması kararına Deport denir.  Yabancının deport edilmesine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik karar verir.

Yabancının Türkiye içerisinde vize ihlali yapma, kanuna, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlikeli olma, çalışma izni olmaksızın çalışma gibi faaliyetleri sürdürmesi sonucunda deport edilmesi söz konusu olur.

Hakkında deport kararı verilip sınırdışı edilen yabancının bir daha Türkiye’ye giriş yapabilmesi için giriş yasağının kalkması yani deport kararının kaldırılması gerekir.

Deport olma nedenleri çok çeşitli olabileceği gibi vize süresini aşma veya oturma izni süresini uzatmama hallerini söyleyebiliriz.

Sınır dışı edilme kararı olan kişi, yani deport edilen yabancı, yurda giriş yasağı süresi dolmadan Türkiye’ye giriş yapamaz. Ancak; Deport kararına rağmen Türkiye’ye yabancının giriş yapabilmesinin bir yolu meşruhatlı (şartlı) vize alınmış olmasıdır. Hakkında deport kararı uygulanmış bir yabancı, evlilik dolayısıyla, eğitim – araştırma dolayısıyla, çalışma – tedavi dolayısıyla alacağı meşruhatlı vize sayesinde süresi dolmamış olmasına rağmen Türkiye’ye giriş yapabilir.

Ayrıca, Deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesinde deport kararının iptali talepli bir dava açmaları ve bu davayı kazanmaları halinde deport kararı kaldırılır ve Türkiye’ye giriş yapabilirler. Genel olarak bu karara karşı idare mahkemesinde açılan iptal davası deport işleminin uygulanmasını durdurur. Yani mahkeme bir karar verene kadar kişi sınır dışı edilemez ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Deport nedenleri; Deport kararı (sınır dışı) şu kişiler hakkında alınabilir;

  • İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,
  • Terör örgütü üyesi, yöneticisi, sempatizanı olanlar,
  • Türkiye’ye girişte, vize yahut ikamet izinlerinde sahte belge kullanan ya da yanlış bilgi verenler,
  • Türkiye’de iken geçimini illegal yollardan sağlayanlar,
  • Kamu düzeni, sağlı ve güvenliği için tehdit oluşturan kişiler,
  • İkamet izni iptal edilen kişiler,
  • Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilenler,
  • Türkiye’ye illegal yollardan giren veya çıkanlar,
  • Hakkında ülkeye giriş yasağı varken Türkiye’ye gelenler,
  • Uluslararası koruma statüsü başvurusu reddedilenler, koruma statüsü süresi sona erenler ve koruma statüsü iptal edilenler.

Vize İhlali

Vize ihlali, gidilen ülkede vize süresinden fazla bir süre kalmaktır. Örneğin; 90 günlük vize alan yabancı kişinin 90 günden fazla ülkede kalması vize ihlali anlamına gelir. Aynı şekilde; öğrenci vizesi ile ülkeye gelen yabancı kişinin çalışması ihlaldir. Çalışma izninin süresi dolmasına rağmen çalışan, oturma izninin süresi dolmasına rağmen Türkiye’de ikamet eden yabancılar da vize ihlalinde bulunmuş olmaktadır. Bu yabancı kişiler tespit edildiğinde vize ihlali cezası da verilir.

Vize İhlalinin Cezası / DEPORT (Sınırdışı Kararı)

Vize ihlali yapan yabancı kaçak konumuna düşmektedir. Bu durumda vize ihlali yapan yabancının yıllık ikamet izni harcının 2 katını para cezası olarak ödemesi gerekir. Vize ihlali cezası hesaplama konusunda kesin bilgiyi sınır kapılarından öğrenmek mümkündür.

Vize ihlali cezası olarak kesilen para cezasını ödemeden Türkiye’den çıkılması halinde yabancı sınırdışı edilir. Bu durumda 5 yıl süre için yabancı hakkında deport kararı, yani sınırdışı kararı verilir.

Tekrar deport olmamak ve hatalı işlem yapmamak için; Garanti Danışmanlığı aramanız ve bizimle çalışılmanız uygun olacaktır. Bu konuda GARANTİ DANIŞMANLIK şartlı giriş işlemlerini yapacak ve oturma iznine başvuruya kadar tüm hizmetleri yabancı adına yerine getirecektir.

Şartlı Giriş

Vize ihlali cezasının ödenmesi halinde yabancının ülkede kalmak için bir şansı daha vardır. Cezayı ödedikten sonra, çıkış giriş yaparsa ve Türkiye’ye giriş yaptıktan 10 gün içerisinde ikamet iznine başvuracağını taahhüt eder ve bunu yaparsa sınırdışı edilmez. Buna şartlı giriş denir. Ancak 10 gün içerisinde başvuruda bulunmazsa kaçak durumuna düşecek ve yakalanırsa deport yani sınırdışı edilecektir. Vize ihlali cezası havalimanlarında bulunan vize ihlali ofisine ödenebilir. Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve vatandaşı olunan ülkeye göre cezanın hesaplanacağı ve cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlal ofisi havalimanlarında bulunur. Kaçak olarak Türkiye’de kalan yabancı buraya giderek cezasını ödeyebilir. Ödemenin ardından 10 gün içinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış yapılırsa hemen bir gün sonra tekrar giriş yapmak mümkündür.