Turkuaz Kart

Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, eş ve çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi gibi belirli kriterlere göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Geçiş süresi sonunda bu kayıt, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, eş ve çocuklarına ise ikamet izni yerine geçen bir belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik çalışmaları bulunanlar, bilim, sanayi ve teknolojik bir alanda öne çıkmış olanlar ile ihracat, istihdam veya yatırım sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılara turkuaz kart uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir