Turkuaz Kart

Turkuaz Kart 14 Mart 2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de Turkuaz Kart Yönetmeliği yayımlanmıştır. Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi,…

Okumaya Devam Et →

Bağımsız Çalışma İzni

Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma izni.  Independent work permit: The work permit, which gives the…

Okumaya Devam Et →

Süresiz Çalışma İzni

Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznidir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma…

Okumaya Devam Et →

Süreli Çalışma İzni

İş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla yabancılara belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak…

Okumaya Devam Et →