ULUSLARARASI KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir. Uluslar…

Okumaya Devam Et →