5326 sayılı Kabahatler Kanunu (2019)

Çalışma izni olmadan yabancı çalıştıran işverene(her bir yabancı için)   8.821.-TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3,527.-TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7,057.-TL

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 587.-TL